Let op! Deze methodesite wordt nog ondersteund tot eind van schooljaar 2017/2018. Daarna gaat deze offline.

Taal en Burgerschap

Transfer dekt het volledige beroepsgerichte deel van het kwalificatiedossier af. Taal en Burgerschap (LLB) zijn niet in de methode geïntegreerd. Hiervoor bieden andere methodes van Edu’Actief uitkomst.


alt

Taal op niveau voor Nederlands

Taal op niveau is een optimale mbo-methode Nederlands. Deze methode biedt structuur en houvast door taalopdrachten per taalvaardigheid aan te bieden op het eigen niveau van uw cursisten.

Het startassessment is beschikbaar via de methodewebsite www.taalopniveau.info. Op basis van de resultaten van het startassessment weet u welke katernen uw cursisten nodig hebben. Uw cursisten werken zelfstandig en maken een eindtoets om het vereiste taalniveau aan te tonen. Deze eindtoetsen zijn gemaakt door expertisecentrum ITTA volgens de richtlijnen van de Onderwijsinspectie en zijn aan te vragen op de website.

Eigenschappen van Taal op niveau

  • voor iedere taalvaardigheid per niveau een katern met taalopdrachten
  • speciaal katern voor spelling en grammatica
  • introductiepakket voor niveau 1-2 en 3-4, inclusief portfoliomap
  • per sector en voor Burgerschap is er een startassessment, ook inzetbaar als tussentijdse toets
  • een eindtoets gemaakt volgens de richtlijnen van de Onderwijsinspectie
  • taalopdrachten gericht op de dagelijkse praktijk en gerelateerd aan Leren, loopbaan en burgerschap.
  • altContext! voor Burgerschap

    Context! is de mbo methode voor Loopbaan en burgerschap  voor niveau 1, 2, 3 en 4. Uitgangspunt daarbij is het brondocument ‘Loopbaan en burgerschap in het mbo’. De methode bestaat uit een uitdagende map en een ondersteunende methodesite www.methodecontext.nl.  Context! voldoet aan de resultaatverplichting voor het onderwijsaanbod op het gebied van Loopbaan en burgerschap. Er is specifiek lesmateriaal ontwikkeld voor niveau 1. Niveau 2 t/m 4 werken met dezelfde map. In deze map is uiteraard wel rekening gehouden met niveaudifferentiatie en worden activiteiten uitgesplitst naar de verschillende niveaus. Daarom is binnen Context! doorstroming makkelijk en kostenbesparend te realiseren, de cursisten blijven immers met dezelfde map werken. Context! stimuleert door het aanbieden van een grote diversiteit aan activiteiten, dat je respectvol moet omgaan met jezelf, de ander en de omgeving. De cursist leert een mening te vormen en keuzes te maken.